BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Drupal iCal API//EN X-WR-CALNAME:infoclio.ch - The Swiss portal for the historical sciences: Ca lendar BEGIN:VEVENT UID:0dc8cf5f-69e6-444a-9b8f-2ade74ea7a06 DTSTART;TZID=Europe/Zurich:20230131T120520 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT DTEND;TZID=Europe/Zurich:20230131T120520 URL:https://www.infoclio.ch/fr/cfp-geschichtsdidaktik-empirisch-23-geschich tslernen-und-geschichtskultur-zeiten-der-krise LOCATION:\, SUMMARY:CfP: geschichtsdidaktik empirisch 23 - Geschichtslernen und\nGeschi chtskultur in Zeiten der Krise CLASS:PUBLIC DTSTAMP:20240617T225641Z END:VEVENT END:VCALENDAR