BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Drupal iCal API//EN X-WR-CALNAME:infoclio.ch - The Swiss portal for the historical sciences: Ca lendar BEGIN:VEVENT UID:4db97f84-7e7b-4964-9d9a-6e0502f909a9 DTSTART;TZID=Europe/Zurich:20240531T180000 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT DTEND;TZID=Europe/Zurich:20240531T191500 URL:https://www.infoclio.ch/en/f%C3%BCrsorge-und-zwang-zwischen-expertenwis sen-und-betroffenheit LOCATION:I de Fabrik\,Schwyz SUMMARY:F├╝rsorge und Zwang: Zwischen Expertenwissen und Betroffenheit CLASS:PUBLIC DTSTAMP:20240614T070537Z END:VEVENT END:VCALENDAR