BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Drupal iCal API//EN X-WR-CALNAME:infoclio.ch - The Swiss portal for the historical sciences: Ca lendar BEGIN:VEVENT UID:99e0bc5a-4e93-45d2-8ce0-d447fcd5d592 DTSTART;TZID=Europe/Zurich:20230404T181530 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT DTEND;TZID=Europe/Zurich:20230404T200030 URL:https://www.infoclio.ch/de/das-handeln-erkl%C3%A4ren-%E2%80%93%C2%A0dim ensionen-menschlicher-psychologie-bei-antiken-geschichtsschreibern LOCATION:Universität Zürich\, SOC-1-106\,Zürich SUMMARY:Das Handeln erklären – Dimensionen menschlicher Psychologie bei \nantiken Geschichtsschreibern CLASS:PUBLIC DTSTAMP:20240417T220350Z END:VEVENT END:VCALENDAR